ANA SAYFA - INTRO'ya dönüş için tıklayınız

 

 

URD – 526

Tasarımda Estetik:

 

2Teorik Ders Saati, 2 Kredi

Dersi veren: Dr. Mahmut Tuğrul KIRMIZI

 

 

 

I.                   ÖN KOŞUL:      

Yok.

II.                DERS KİTABI:

Öğrencilere haftalık olarak ders notları dağıtılacaktır.

III.             REFERANS KİTAPLARI

David Cooper, ed. A Companion to Aesthetics (Blackwell, 1992).

Berys Gaut and Dominic McIver Lopes, ed. Routledge Companion to Aesthetics (Routledge, 2001).

Cooper, David, ed.  A Companion to Aesthetics.  (Oxford:  Blackwell, 1992).

Kırmızı Tuğrul, “Batı’da Osmanlı’da ve Türkiye’de Aydınlanma Modernizm Mimarlık (1800 1950)”, (Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Şubat 2003).

Michael Kelly, ed. Encyclopedia of Aesthetics 4 vols. (Oxford University Press, 1998)

Tunalı İsmail, Estetik, (Remzi Kitabevi, &. Basım, 2001).

Cimcoz Atilla, Mimaride Estetik, (DEÜ Mühendislik – Mimarlık Fakültesi, 1991).

 

 

IV.              DERSİN GENEL TANIMI:    

 

 

“Tasarımda Estetik” dersi ile kitaplarda yazılı bilginin öğrenciye yeniden aktarılması amaçlanmamaktadır. Bu derste hedefimiz öğrencinin genelde mimari estetik konuları ile ilgili kavramlaşmaları anlayabilmek için aktif öğrenim metotları bünyesinde birlikte düşünmeyi ve ortak akla başvurmayı öğrenmesidir. Bu ders kapsamında “Estetiğin İdeolojisi” bağlamında konuya yaklaşılacak ve tarihsel süreç içinde “Tasarımda Estetik” kavramlaşmaları farklı bakış açılarından irdelenecektir. Böylece mesleğimizin konusu olan bilim, estetik ve ahlak alanlarında derste verilecek örnekler üzerinde yapılacak karşılıklı etkileşimli tartışmalar öğrenciyi gerekli algoritmaların tanımlanmasına doğru yönlendirecektir.

 

V.                 HAFTALIK PROGRAM:

 

 

 

                        1., 2., 3., 4. HAFTALAR      

Tarihsel süreç içinde ideoloji kavramlaşmaları.

 

                        5., 6., 7., 8., HAFTALAR

“Tasarımda Estetik” ve “Estetiğin İdeolojisi” kavramlaşmaları arasında karşılıklı etkileşimler. Algoritmalar üzerinde çalışmalar.

 

                        9. HAFTA

1. Yıl İçi Sınavı

 

                  10., 11., 12., HAFTALAR

“Tasarımda Estetik” ve “Estetiğin İdeolojisi” kavramlaşmaları arasında karşılıklı etkileşimlerin yurt içi ve yurt dışından seçilmiş örnekler üzerinde irdelenmesi.

 

                  13. HAFTA

Derste varılan sonuçlar üzerinde genel tartışma.

 

                  14. HAFTA

2. Yıl İçi Sınavı.

 

 

 

                  VI.        NOT

                  DEĞERLENDİRMESİ:      

 

 

 

1. Yıl İçi Sınavı:            % 25

 

2. Yıl İçi Sınavı:            % 25

 

Final Sınavı:                 % 50

 

 

 

Toplam:                       % 100

 

 

 

 

 

 
©2003 webtemplateszone free web templates