Functional CV in English ***   Microsoft doc. File   *** Please use "Mouse Right Click" and "Save Link As" Option ***

Функциональное резюме на английском *** Microsoft doc. File *** Пожалуйста, используйте "Mouse Right Click" и "Save Link As" Вариант ***

 

M. Tugrul KIRMIZI - MARSHAN - CEKA Intro Page: Please click on this link to see "MTK MARSHAN CV PAGE" in English

 

 

      

     
 

 

 

Coat of Arms of Marshan Princes   Coat of Arms of Marshan Princes
   

 

 

MARSHAN FAMİLY SAYFASINI GÖRMEK İÇİN LÜTFEN BU LİNK ÜZERİNE VEYA YUKARIDA GÖRÜLEN "MARŞAN PRENSLERİ ARMALARI" ÜZERİNE TIKLAYINIZ

PLEASE CLICK ON THİS LINK OR ON THE ABOVE GİVEN  ***  LES ARMES DE PRINCES MARCHANIA  ***  COATS OF ARMS OF MARSHAN PRINCES TO SEE MARSHAN FAMİLY PAGE

Гербы князей МАРШЬАН - Маршан - Маршания  

Kirmizi - Marshan Family Intro Page *** http://www.mahmutmarsan.com/kirmizifamily

Ders programları için lütfen bu linke tıklayınız..***  MTK Courses  ***   https://www.mahmutmarsan.com/tkdersler/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gül Menet Kırmızı - Hatko - Marshan - Ceka Web sitesi (GMK GALLERY) için aşağıdaki linke tıklayınız

Please click on the below given link for Gül Menet Kırmızı - Hatko - Marshan - Ceka Web Site (GMK GALLERY)

https://gulkirmizi.com/#./images/1.jpg

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arnavutluk pasaportu verilmesi hakkında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi için aşağıdaki linke tıklayınız

Please click on the below given link for granting Albanian Citizenship

https://president.al/dekret-per-dhenie-te-shtetesise-shqiptare-nr-8233/

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

KIRMIZI - MARSHAN -  CEKA, Mahmut Tugrul ., born in 1948, Ankara, Turkey, Turkish & Albanian Citizen (Father side: Abkhazian "Marshan" & "Kirmizi"- Mother side : Albanian "Ceka") Architectural Engineer - Town Planner, grad. Istanbul Technical Univ., 1971, as the second out of thirty three students in his class. He earned his M.Sc. from Istanbul Technical University and later did his Ph.D. at the same University's Chair of the City and Regional Planning. Dr. KIRMIZI began his career as an academician in I.T.U. With the publication of his Ph. D. Thesis "Pre Ottoman Anatolian Turkish City" (1980), an extensive study on historical heritage of Turkish Cities in Anatolia, he began to travel to see homelands of Turks ranging from Adriatic Sea to the far ends of the China borders. Coincidentally he had been in various problem areas of the world at the time of those mentioned problems. He has thaught at well known and accredited Universities in Istanbul, such as Istanbul Technical University/Faculty of Architecture, Bosphorus University/Faculty of Engineering, Yeditepe University/Faculty of Engineering and Architecture, Between 1989 and 1998 he thaught at the King Saud University, Kingdom of Saudi Arabia. A "Special Service Award” was given to him by the mentioned University for his exceptional services, alongside with a gold medal. He holded various top level management positions in construction companies both in Turkey and abroad. Between 1999 and 2008 he thaught at Dokuz Eylul University, Faculty of Architecture, Izmir, Turkey, giving computer integrated courses in general, such as “Urban & Regional Planning (with the emphasis on Geographical Information Systems & Information Technologies)”, “Computer Aided Design Studio”, “Geographical Information Systems”, “Computer Applications”, “Urban Design Studio”, “Basic Design”, “Architectural Aesthetics”, “Principles of Architectural Design”, "Building Design". He came back to King Saud University, Kingdom of Saudi Arabia on a new appointment between 2008 - 2010. He taught at Polis University, Faculty of Architecture & Art Design, Tirana, Albania between 2010 - 2013. He taught at Izmir Institute of Technology, Graduate School of Engineering and Science, Izmir, Turkey between 2013 - 2014. He has been continuing his academic studies and researches to date.

 

KIRMIZI - MARŞAN - CEKA, Mahmut Tuğrul (Dr. Yüksek Mühendis – Mimar – Kent ve Bölge Plancısı)., 1948, Ankara, Türkiye, Türk ve Arnavutluk Vatandaşı (Baba soyu: Abhaz: "Marşan" & "Kırmızı" - Anne soyu Arnavutluk : Ceka). İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 1971 mezunu, (sınıfındaki otuz üç öğrenci arasından ikinci olarak mezun oldu). Daha sonra İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Kürsüsü'nde doktorasını yaptı.  Dr. Kırmızı kariyerine İ.T.Ü.'de akademisyen olarak başladı. Türk Şehirlerinin Anadolu'daki tarihi mirası üzerine kapsamlı bir çalışma olan "Osmanlı Öncesi Anadolu Türk Kenti" (1980) adlı doktora tezinin yayınlanması sırasında ve doktoradan sonra, Adriyatik Denizi'nden Orta Doğu ülkelerine ve Asya Kıtası’ndaki uzak uçlara kadar Türk’lerin ana yurtlarını görmek için seyahat etmeye başladı. Tesadüfen, bahsi geçen seyahatler sırasında dünyanın çeşitli sorunlu bölgelerinde bu sorunların oluştuğu ve savaşlar bünyesinde çözüldüğü süreçlerde bulundu. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Yeditepe Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi gibi İstanbul'da tanınmış ve akredite üniversitelerde ders verdi. 1989-1998 yılları arasında Suudi Arabistan Krallığı’nda Kral Suud Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev aldı. Olağanüstü hizmetlerinden dolayı kendisine söz konusu Üniversite tarafından "Özel Hizmet Ödülü" ve altın madalya verildi. Yurtiçi ve yurtdışındaki inşaat firmalarında çeşitli üst düzey yönetici pozisyonlarında bulundu. 1999-2008 yılları arasında Türkiye, İzmir’deki Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde ders verdi. Üniversite’deki bu görev süresinde "Şehir ve Bölge Planlama (Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bilgi Teknolojileri ağırlıklı)", "Bilgisayar Destekli Tasarım Stüdyosu", "Coğrafi Bilgi Sistemleri", "Bilgisayar Uygulamaları", "Kentsel Tasarım Stüdyosu", "Temel Tasarım", "Mimari Estetik", "Mimari Tasarım İlkeleri", "Bina Tasarımı" gibi genel olarak bilgisayarla bütünleşik dersler verdi.  İkinci bir davet ile Suudi Arabistan Krallığı Kral Suud Üniversitesi'ne geri döndü. 2010 - 2013 yılları arasında Arnavutluk, Tiran’daki Polis Üniversitesi Mimarlık ve Sanat Tasarım Fakültesi'nde ders verdi. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mühendislik Fakültesi'nde 2013 – 2014 yılları arasında ders verdi. Halen akademik çalışmalarına, araştırmalarına ve gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında mesleki uygulamalarına devam etmektedir..

 

 
  Ad, Soyad

Name, Surname

 

M. Tuğrul KIRMIZI - MARŞAN - CEKA

M. Tugrul Kirmizi - MARSHAN - CEKA

1. Имя, фамилия

Махмут Tугрул МАРШЬАН CEKA

   

Doğum Tarihi

Date of Birth

 

2 Aralık 1948

December 2, 1948

2. дата рождения

2 декабря 1948

   

Mesleği

Profession

 

Dr. Yüksek Mühendis Mimar (İ.T.Ü.)

Dr. Dipl. Ing. Architect (I.T.U.)

3. профессия

Доктор философии - Дипломированный инженер архитектор

 

  Diller

Languages

 

Türkçe, İngilizce, Rusça, Arapça, Almanca, Fransızca

Turkish, English, Russian, Arabic, German, French

4. языки

турецкий, aнглийский, русский, арабский, немецкий, французский

       
      Private Phone Numbers:

(90) 232 464 12 25 (Home)

(90) 532 461 14 98 (Mobile)

   
       

E-Mail :                                    [email protected]

                                                 [email protected]

                                            

 
  5. Öğrenim Durumu
Derece Alan Üniversite - Eğitim Öğretim Kurumu Yıl
Y. Müh - Mimar (Devre İkincisi) Mimarlık İstanbul Teknik Üniversitesi 1971
Atğm. Piyade Sicil No:274231 ("Pekiyi" derece ile) Piyade Yedeksubay T.C. K.K.K. Piyade Okulu - Tuzla, İstanbul 1975
Doktora Kent ve Bölge Planlama İstanbul Teknik Üniversitesi 1980
Öğrenci Tıp Doktorluğu Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İzmir 2018 -

 

 

 

 

      

 

 

YÜKSEK MÜHENDİS DİPLOMASI TASDİKLİ ARKA SAHİFE

 

DOKTORA DİPLOMASI TASDİKLİ ARKA SAHİFE

   

             

             

 
 

Doktora tezi yöneticisi Prof. Dr. Gündüz Özdeş'in

teslim edilmiş olan doktora tezi hakkında jüri raporu

 

 

 

 

 

 

              

 

 

                 

 

 

 

 
  6. Akademik Hizmet Süresi
Ünvan Alan Üniversite Yıl
Öğretim Görevlisi Kent ve Bölge Planlama İstanbul Teknik Üniversitesi 1972 - 1980
Öğretim Görevlisi Mühendislik - Mimarlık Boğaziçi Üniversitesi
(Öğretim dili İngilizce)
1987 - 1989
Öğretim Üyesi Kent ve Bölge Planlama King Saud University
College of Architecture & Planning

Kingdom of Saudi Arabia
(Öğretim dili İngilizce ve Arapça)

1989 - 1998
Öğretim Görevlisi Mühendislik - Mimarlık Yeditepe Üniversitesi
Mühendislik Mimarlık Fakültesi
(Öğretim dili İngilizce)
1998 - 1999
Öğretim Üyesi Kent ve Bölge Planlama
[ Lisansüstü Dersler ]
Dokuz Eylül Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
1999 - 2007
Öğretim Üyesi Coğrafi Bilgi Sistemleri
"Geographical Information Systems"
[ Lisansüstü Dersler ]
Dokuz Eylül Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
"Coğrafi Bilgi Sistemleri"
Ana Bilim Dalı
(Öğretim dili İngilizce)
2002 - 2007
Öğretim Üyesi Mühendislik İşletmeciliği
"Engineering Management"
 
İzmir
Yüksek Teknoloji Enstitüsü
"Mühendislik İşletmeciliği"
Ana Bilim Dalı
(Öğretim dili İngilizce)
2006-2008
Öğretim Üyesi Mimarlık King Saud University
College of Architecture & Planning

Kingdom of Saudi Arabia
(Öğretim dili İngilizce ve Arapça

2008 - 2010
Öğretim Üyesi Mimarlık & Art Design - Kent ve Bölge Planlama Polis University
Faculty of Architecture & Art Design
Faculty of Planning & Environment
Tiranë, Albania
(Öğretim dili İngilizce ve Arnavutça)
2010 - 2013
Öğretim Üyesi
Mühendislik İşletmeciliği
"Engineering Management"

 
İzmir
Yüksek Teknoloji Enstitüsü
"Mühendislik İşletmeciliği"
Ana Bilim Dalı
(Öğretim dili İngilizce)
2013 -
       
 
  Diğer Mesleki Deneyimler
 
Alarko Holding, İstanbul (Part time) Planlama Danışmanı 1987 - 1989
Sezai Türkeş - Fevzi Akkaya, İstanbul Proje ve Koordinasyon Danışmanı 1984 - 1987
K.C. Şirketler Gurubu, İstanbul Genel Müdür Yardımcısı 1980 - 1984
T.C. İmar ve İskan Bakanlığı, Ankara Şehir Plancısı - Mimar 1971 - 1972
 
  Yurt İçi ve Yurt Dışında Yönettiğim Yüksek Lisans, Doktora Tezleri ve Yüksek Lisans Bitirme Projelerinden Seçilmiş Örnekler
 
Al-Fayez, Fuad Redwan, "Computer Applications in Building Technology and Management", College of Architecture and Planning, King Saud University, Kingdom of Saudi Arabia, June 1992.
 
Yavaş, Y., "Kent Planlamada Sosyal Donatı Alanı Kavramı ve Kütüphanelerin Tasarım İlkeleri (The Notion of the Social Equipment Area in City Planning and the Principles of Design in Libraries)", Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü. 17.09.1999 – 15.11.2001
 
Baskıcı, S., "Meydanların Niteliksel ve Mekansal Analizi - Örnek Alan Çalışması Olarak Konak Meydanı (The Qualitative and Spatial Analysis of Square – The Konak Square as a Case Study)", Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü. 09.09.1998 –19.11.2002
 
Akbulut, Ö., "Jeolojik Yapılanmalar Işığında Yerleşim İlkeleri Ve Bu Bağlamda Afet Yönetimi Çerçevesinde İzmir İçin Bir Model Önerisi" (The Principles of Settlements in the Light of Geological Formations and in This Conclusion a Model Proposal for Izmir in the Frame of Disaster Management)", Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü. 15.09.2000-24.04.2003
 
Atila, O., "Üst Gelir Gurubuna Yönelik Konut Ve Konut Çevresi Yaşam Kriterleri Üzerine Bir Araştırma (A Research on Residence for High Income Groups of People and Its Existing Enviroment Criterion)" Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü. 17.09.1999 -15.08.2003
 
Kanat, M., "Post Modernite Bağlamında Ötekiler Kavramının Kentsel Tasarım İşlev Alanı İçinde İrdelenmesi" Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü. 13.09.1996 – 26.02.2001
 
Coşkun, S., "İzmir İçindeki Pazar Yerlerinin İşlevsel Analizi ve İşlevlerinin Güncellenmesi Konusunda Bir Model Önerisi (Functional Analysis of Neighbourhood Markets in Izmir and Model  Suggestion to Update Their Functionality)", Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü. 12.09.1996 – 22.06.2001
 
Aksoy, A., "Ötekiler Bağlamında Yaşlılara Yönelik Konut tasarım İlkelerinin Kent Mekanında Optimizasyonu Konusunda Bir Model Önerisi (The Evaluation of Macro-Scale Projects In The Development Trend of Izmir City on The Axis of Local Administraiton and Administrative Judgement Interaction)", Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü. 03.09.2002 – 30.09.2005
 
Hersekli, Y., "Geographic Markup Language Applications  (Coğrafi İşaretleme Dili Uygulamaları)", DEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Coğrafi Bilgi Sistemleri Ana Bilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Dönem - Bitirme Projesi. 16.02.2005 – 16.02. 2007.
 

Turabi, K., "Roli i arkitekturës dhe dizajnit urban në rikonceptimin e misionit integrues dhe të bashkejetesës së strukturave fetare. Rasti i xhamisë së re në Tiranë. Projekt në shkallë urbane dhe arkitektonike.  -   The role of architecture and urban design in the preconception of the mission integration and coexistence of religious structures. The case of a new mosque in Tirana. Project in urban and architectural scale”, GRADUATION PROJECT, “POLIS UNIVERSITY *** FAKULTETI ARKITEKTURE DHE DEZAJN *** FACULTY OF ARCHITECTURE AND DESIGN”, Tirana, Albania 2011.

  Çakar, M., C., "Sustainable Development and Social Responsibility in Practice - Selected Case Study - Guzelbahce, Izmir Turkey", The Work Submitted to the "Graduate School of Engineering and Sciences of İzmir Institute of Technology" in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of "MASTER OF ENGINEERING MANAGEMENT". Izmir, Turkey, January 2014.
  Aysan. N., "Cultural Aspects of Advertising in EU Countries -  Selected Case Studies – Turkey", The Work Submitted to the "Graduate School of Engineering and Sciences of İzmir Institute of Technology" in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of "MASTER OF ENGINEERING MANAGEMENT". Izmir, Turkey, January 2015.
  Pekyılmaz, C., "Designing Business Systems as Interactive Learning Organizations", The Work Submitted to the "Graduate School of Engineering and Sciences of İzmir Institute of Technology" in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of "MASTER OF ENGINEERING MANAGEMENT". Izmir, Turkey, January 2015.
  Çıracı, H., "Sustainability and its Impact  on Learning Organizations -  Selected Case Studies on Touristic Investments in Turkey", The Work Submitted to the "Graduate School of Engineering and Sciences of İzmir Institute of Technology" in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of "MASTER OF ENGINEERING MANAGEMENT". Izmir, Turkey, January 2015.
  Çıtanak, M., "Supply Chain Management in Medium-Sized Companies – Case Study in Izmir, Turkey" ,  The Work Submitted to the "Graduate School of Engineering and Sciences of İzmir Institute of Technology" in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of "MASTER OF ENGINEERING MANAGEMENT", Izmir, Turkey, June 2015
  Güler, B.,  "The Impact of Learning Organization on Quality Management", The Work Submitted to the "Graduate School of Engineering and Sciences of İzmir Institute of Technology" in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of "MASTER OF ENGINEERING MANAGEMENT", Izmir, Turkey, June 2015
  Gültekin, G., "Production and Operations Management in Learning Organizations", The Work Submitted to the "Graduate School of Engineering and Sciences of İzmir Institute of Technology" in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of "MASTER OF ENGINEERING MANAGEMENT", Izmir, Turkey, June 2015
  Gültekin, M., "Project Management in Learning Organizations", The Work Submitted to the "Graduate School of Engineering and Sciences of İzmir Institute of Technology" in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of "MASTER OF ENGINEERING MANAGEMENT", Izmir, Turkey, June 2015
 
   7. Yayınlar Ve Diğer Bilimsel Ürünler
  Toplam Yayın Sayısı: Çeşitli dallarda yaklaşık 110 kadar
 

  7.1.
Uygulamaya Dönük Temel Yayınlar Ve Bu Bağlamdaki Bilimsel Ürünler
 
Türkiye ve çeşitli Orta Doğu Ülkeleri medyasında genellikle inşaat yönetimi ve bilgisayar destekli tasarımın yönetime entegrasyonu konulu yazılar.
 
Türkiye'de ve yurt dışında gerçekleştirilmiş çeşitli mimarlık ve mühendislik projeleri. (Suudi Arabistan'da geçirmiş olduğum son on yıl içinde özellikle savunma konulu çeşitli askeri projelerde tasarımcı ve yönetici olarak görev aldım. Bu konuda istendiği taktirde belirli bir ketumiyet çizgisini aşmamak üzere bilgi verebilirim.)
 
Ortağı bulunduğum "Çizge" firması bünyesinde yurt içi ve yurt dışında yapılmış bulunan mimarlık ve planlama alanında çok sayıda bilgisayar destekli tasarım çalışması ve bilgisayar programları hakkında gerekli bilgi de istendiğinde sunulabilir.
 
   7.2. Bilgisayar yazılımları
 
Yukarıda kısaca özetlenmeye çalışılan çeşitli işler arasında "Çizge" firması bünyesinde gerçekleştirilen "Myra" yazılımı halen Türkiye'de en çok satmakta olan mimarlık yazılım paketleri arasında bulunmaktadır.
 
   7.3. Şehir ve bölge planlama kuram ve uygulamaları, bilgisayar destekli tasarım , yönetim, sistem düşüncesi ve bu konulardaki yeni kavramlaşmaların kent - bölge planlama ve mimarlık bilim dallarına yansımalarını irdeleyen seçilmiş makale ve bildiriler
 
Dr. F. BÖLEN, Dr. T KILINCASLAN, Dr. T. KIRMIZI Dr. İ. OKYAY., (İsimler soyadı alfabetik sıralamasına göre verilmiştir) "Atatürk İlkeleri ve Gelişmekte olan Ülkelerde Planlama Tercihleri" Şehircilik Enstitüsü VIII. Danışma Kurulu'na sunulan bildiri, İstanbul, Kasım, 1981.
 
Dr. F. BÖLEN, Dr. T KILINCASLAN, Dr. T. KIRMIZI Dr. İ. OKYAY., (İsimler soyadı alfabetik sıralamasına göre verilmiştir) "Mekan Düzenlemenin Düşünsel Boyutları ve Eylem Planlama Örneği", Şehircilik Enstitüsü VIII. Danışma Kurulu'na sunulan bildiri, İstanbul, Kasım, 1981.
 
Dr. F. BÖLEN, Dr. Cengiz Giritlioğlu, Dr. T KILINCASLAN, Dr. T. KIRMIZI Dr. İ. OKYAY., (İsimler soyadı alfabetik sıralamasına göre verilmiştir) "Planning Theory and Action Planning in Developing Countries" XII European Congress - Regional Science Association VII meeting of Regional Studies of A.E.C.R. ye sunulan tebliğ., Ağustos, 1981.
 
"Bilgisayar Destekli Tasarım ve Yönetim (CAD - CAM) Sürecinde Mimar için Güncelleştirilmiş Görev Tanımları",Yapı Dergisi, İstanbul, No. 145, Aralık 1993, s. 46 - 53.
 
"Bilgisayar Destekli Tasarım ve Yönetim (CAD - CAM) Sürecinde Mimarlık Bürosu için Güncelleştirilmiş İşlev Tanımları", Yapı Dergisi, İstanbul, No. 153, Ağustos, 1994, s. 50 - 57.
 
"Bilgisayar Destekli Tasarım ve Yönetim Sürecinde 'Kent ve Bölge Planlama Bilim Dalı' Açısından Güncelleştirilmiş Kavramlaşmalar", Yapı Dergisi, İstanbul, No: 208 Mart, 1999, s. 79 - 83.
  [ makale metni ]
 
"5. Disiplin Bakış Açısından Öğrenen Kurumlar - Öğreten Kurumlar", Yapı Dergisi, İstanbul, No: 209, Nisan, 1999, s. 63 - 68.
  [ makale metni ]
 
"İnsan Bunun Neresinde?" "5. Disiplin - Sistem Düşüncesi Bakış Açısından Üniversitelerimizde Verilmekte olan Mimarlık Öğretiminin Sorgulanması", Yapı Dergisi, İstanbul, No: 218, Ocak 2000, s. 61 - 64.
  [ makale metni ]
 
"İnsan Bunun Neresinde? (2)" "Ülkemizde halen Süregelmekte Olan İmar Planı Yapım Süreçleri'nin 5. Disiplin - Sistem Düşüncesi ve Bilgisayar Destekli Tasarım - Üretim - Yönetim Süreçleri Bakış Açılarından sorgulanması" Yapı Dergisi, İstanbul, No: 222, Mayıs 2000, s. 65 - 70.
  [ makale metni ]
 
"Katılımcı Planlama Bakış Açısından Kemeraltı'nı yaşatma projesi" İzmir İzmir Kent Kültürü ve Sanat Dergisi, İzmir, ISSN - 1302 - 7115, Sayı: 24, Temmuz - Ağustos 2000, s. 16 - 17.
 
"Korkulanı Beklerken - Deprem Sonrası Planlama Adına Bir Özeleştiri" İzmir İzmir Kent Kültürü ve Sanat Dergisi, İzmir, ISSN - 1302 - 7115, Sayı: 25, Eylül - Ekim 2000, s. 23 - 26.
 
"Bilişim teknolojilerinin Demokratik Katılımcı Planlamaya Yansımaları Bakış Açısından Kemeraltı'nı Yaşatma Projesi" Yapı Dergisi, İstanbul, No: 231, Şubat 2001, s. 74 - 79.
(Bu makale ile ilgili olarak T.C. Mimarlar Odası Genel Başkanı Sayın Oktay Ekinci'nin 28. Şubat.2001 tarihli Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan çok olumlu bir atıf ve buna bağlı değerlendirmesini burada belirtmekte yarar görüyorum).
  [ makale metni ]          [ grafik dosyaları ]
 
"Geçmişimiz İçin Bir Gelecek - Kemeraltı'nı Yaşatma Projesi". Mimarlık Dergisi, İstanbul, Haziran 2001, s. 54 - 59. (Aynı makalenin "17 Mayıs 2001 İzmir/Kemeraltı Projesine Halkın Katılımı" toplantısına sunulmak üzere Mimarlar Odası tarafından yapılmış özel baskısı vardır.)
  [ makale metni ]
 
"Agora Projesi" Yapı Dergisi, ISSN 1300 - 3437 - 37, İstanbul, No: 237, Ağustos 2001, s. 51 - 57.
  [ makale metni ]          [ grafik dosyaları ]
 
"Kent Sorunlarına Bakış ve Bir Model Önerisi" Yapı Dergisi, ISSN 1300 - 3437 - 45, İstanbul, No: 245, Nisan 2002, s. 74 - 80.
  [ makale metni ]
 
"Otoyola Ezdirilmek İstenen Kordon / İzmir "Kültürel, Tarihsel ve Doğal Değerlerin ve Hatıralarımızın Korunması" Bağlamında Bir Vaka Çalışması Yapı Dergisi, ISSN 1300 - 3437 - 45, İstanbul, No: 252, Kasım 2002, s. 51 - 56.
  [ makale metni ]
 
"Bilgi Nasıl Bulaşır? Aktif + Etkin Öğretim ve Memetics - Belleşim Bağlamında Temel Tasarım Kavramlaşmalarına Giriş", Gazi Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü tarafından düzenlenen "Planlama Eğitiminde Yaratıcı Düşünce - İlk Yıl Tasarım Eğitimi Deneyimleri" konulu "Ulusal Çalıştay"a davetli olarak sunulan bilimsel bildiri, Ankara, 28. 02 2003. (Bu çalıştay ve Sergiye yaptığımız katkılardan dolayı Gazi Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Dekanlığı tarafından tarafıma bir teşekkür belgesi verilmiştir).
 
"Bilgi Nasıl Bulaşır? Stratejik Amaçlı Bilgi Bulaştırma Senaryolarından Eğitim Amaçlı Memetics - Belleşim Yaklaşımlarına Doğru Güncellenen Kavramlar" Yapı Dergisi, ISSN 1300 - 3437 - 45, İstanbul, No: 258, Mayıs 2003, s. 52 - 55.
  [ makale metni ]
 
"Kent Kimliği ve Koruma Kavramlaşmaları Bağlamında Kentsel Estetik - 1", Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir İl Başkanlığı 2003 Yerel Yönetimler Okulu Sertifika Programı kapsamında sunulan seminer ve buna ilişkin bildiri, İzmir, 16. Kasım. 2003.
 
"Kent Kimliği ve Koruma Kavramlaşmaları Bağlamında Kentsel Estetik - 2 ", Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir İl Başkanlığı 2003 Yerel Yönetimler Okulu Sertifika Programı kapsamında sunulan seminer ve buna ilişkin bildiri, İzmir, 05. Aralık. 2003.
 
"Açık Kod İle Yazmak ve Kentsel Estetiğin İdeolojisi" Yapı Dergisi, ISSN 1300 - 3437 - 45, İstanbul, No: 272, Temmuz 2004, s. 43 - 56.
  [ makale metni ]
 
"Türkiye'deki Mimarlık Fakültelerinde Verilmekte Olan Tasarım Eğitimi İçin Bilgi Teknolojilerine Dayalı Eğitim Sürecinde Bir Model Önerisi", Pamukkale Üniversitesi tarafından 07-08-09 Ekim 2004.tarihinde düzenlenen "Bilgi Teknolojileri Kongresi III - Bilgitek 2004" adlı kongrede sunulan bilimsel bildiri, "Bilgi Teknolojileri Kongresi III 7-9 Ekim 2004 Bildiriler Bilgitek 2004 Denizli" başlıklı bildiriler kitabı, Pamukkale Üniversitesi, Ekin Yayınevi, ISBN: 975-6992-10-27, s. 80 - 82, Bursa 2004. (Bu Kongreye yaptığım katkılardan dolayı Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan KAZDAĞLI tarafından tarafıma bir teşekkür belgesi verilmiştir).
  [ bildiri önbilgisi ]      [ bildiri özeti ]      [ bildiri metni ]
 
"Bölge Planlamanın İdeolojisi / Güncellenmiş Ulusal Bölge Planlama Stratejilerine Doğru bir Sistem Yaklaşımı", Ortadoğu Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen "Dünya Şehircilik Günü 28. Kolokyumu - Değişen - Dönüşen Kent ve Bölge - Yeni bir olgu olarak Kentsel Bölgeler - Bölge Kentler Kapsamında Planlamanın ve Yerel Yönetimlerin Yeniden Yapılandırılması" bağlamında sunulan bilimsel bildiri, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi - Ankara, 8-9-10 Kasım 2004, "Değişen Dönüşen Kent ve Bölge", Bildiri Kitabı, Ortak yayın, Hakemli, TMMOB Şehir Plancıları Odası - Ortadoğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Ortak Yayın Serisi _ © 2005, yazar ( Yayın kurulu kararı: 04.05.2005 / 2 ) ISBN:  975-395-955-9 (tk) - 975-395-956-7, BBC Basım ve Matbaacılık, Ankara, 20005, s. 237-250.
  [ kolokyum programı ]      [ paper abstract ]      [ bildiri özeti ]      [ bildiri metni ]
 
8 - 10 Eylül 2005 tarihinde Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi tarafından düzenlenen "Korunan Doğal Alanlar" konulu sempozyum için Sempozyum Düzenleme Kurulu'na iletilen "Üniversitelerimizde Kent ve Bölge Planlama Bilim Dalı Bağlamında Çevre Bilinci Konusunda Verilmekte Olan Eğitim İçin Güncellenmiş Teknolojilere Dayalı Bir Model Önerisi", (referans no 119) başlıklı çalışma Sempozyum Bilim Kurulu tarafından "Poster Sunum" olarak kabul edilmiştir. Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu Poster Bildiriler Kitabı, Süleyman Demirel Üniversitesi Fakülte Kitabevi Baskı Merkezi, İsparta, Eylül 2005, s. 49-50. (Bu Sempozyuma yaptığım katkılardan dolayı Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dekanlığı tarafından tarafıma bir teşekkür belgesi verilmiştir).
  [ poster sunum ( .pdf Dosyası) ]
 
"Merkezi ve Yerel Yönetimler Arasında Sürdürülebilir Koordinasyonun Sağlanması Amacı İle Ulaşım Planlamasına Bütünleştirilmiş Bir Coğrafi Bilgi Sistemleri (C.B.S.) Yaklaşımı", Cumhurbaşkanımız Sayın Ahmet Necdet SEZER 'in himayelerinde 04 - 06 Mayıs 2005 tarihleri arasında Gazi Üniversitesi Jandarma Genel Komutanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işbirliği ile Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Kongre Merkezinde gerçekleştirilmiş bulunan TRODSA 2005 Trafik ve Yol Güvenliği III. Ulusal Kongresi'ne sunulan bilimsel bildiri, "Bildiri Özetleri Kitabı", CMS International Organization Publishing Information Tech. Co. Ltd., Ankara, Mayıs 2005, s. 9 - 11. (Bu tebliğ ile ilgili olarak Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Süleyman PAMPAL tarafından adıma yazılı bir "Katılım Sertifikası" verilmiştir).
  [ bildiri metni (Türkçe ve İngilizce özet ile birlikte) ]
 
"Estetiğin İdeolojisi Bağlamında Bir Vaka Çalışması - Konak Meydanı / İzmir" başlıklı makale Yapı Dergisi Yayın Kurulu tarafından kabul edilerek yayın programına alınmıştır, Mart 2005.
  [ makale metni ]
 
"Aidiyetin İdeolojisi ve Karşıyaka'lı Olmak" Karşıyaka, Karşıyaka - Kent Kültür ve Sanat Dergisi , İzmir, No:5, Aralık - Ocak 2007, s. 30-34.
  [ makale metni ] [ dergi kapağı ]
 
"Mesleğimizin Unutulan Landmark'ları veya Mimar Mahmut Usta Prof. Dr. Mahmut Bey'e Karşı" İzmir, İzmir - Kent Kültür ve Sanat Dergisi , İzmir, No:63, Ocak - Şubat 2007, s. 22-24.
  [ makale metni ] [ dergi kapağı ]
 
"Tüketime Sunulan Bilginin Karanlığında Türkiye'de Güncellenmesi Gereken Planlama Süreçlerinin Marksist Eleştirisi Konusunda Bir Deneme" Gelenek 95 Dergisi, ISSN 1301 - 8264 , İstanbul, Mart 2007, s. 107 - 115.
  [ makale metni ]
 
"Ulusal Ulaşım Planlamasında Demokratik Katılımın Aracı Olarak Web Tabanlı Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Rolü", 23 - 25 Mayıs 2007 tarihleri arasında Gazi Üniversitesi, Jandarma Genel Komutanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Ankara Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Kongre Merkezinde gerçekleştirilen TRODSA 2007 Trafik ve Yol Güvenliği IV.. Ulusal Kongresi'ne sunulan bilimsel bildiri, Ankara, 23 - 25 Mayıs 2007, "Bildiri Özetleri Kitabı", CMS International Organization Publishing Information Tech. Co. Ltd., ISBN 978-9944-5023-3-7, Ankara, Mayıs 2007, s.13 - 14,
  [ makale metni ]
 
 
   7.4. Uluslararası bilimsel toplantılarda "Planlama Teorileri" konusunda sunulan bildirilerden seçilmiş örnekler
 
Dr. F. BÖLEN, Dr. Cengiz GİRİTLİOĞLU, Dr. T KILINCASLAN, Dr. T. KIRMIZI, Dr. İ. OKYAY., (İsimler soyadı alfabetik sıralamasına göre verilmiştir) "Planning Theory and Action Planning in Developing Countries" XII European Congress - Regional Science Association VII meeting of Regional Studies of A.E.C.R. ye sunulan tebliğ., Ağustos, 1981.
 
Dr. M. Tuğrul KIRMIZI, Özgür AKBULUT, "Deprem Öncesi Hazırlıklarda Planlama Adımları Konusunda Bir Model Önerisi", "Radisson Sas Conference & Airport Hotel, İstanbul" Konferans merkezinde "Küçükçekmece ve Yakın Çevresi - Deprem ve Planlama Teknik Kongresi" "2003, Technical Congress of Küçükçekmece and Its Periphery - Earthquake and Planning" adlı uluslararası kongrede sunulan bilimsel bildiri, 08 - 10 Ekim 2003 "Bildiriler Kitabı 1. Cilt - Proceedings Volume 1" Yıldız Teknik Üniversitesi Basım - Yayın Merkezi, İstanbul, Ekim, 2003, s. 342 - 356. (Bu tebliğ ile ilgili olarak "Küçükçekmece ve Yakın Çevresi Teknik Kongresi Düzenleme Kurulu" ve "Küçükçekmece Belediye Başkanlığı" tarafımıza birer teşekkür belgesi vermişlerdir).
  [ bildiri metni ]
 
Dr. M. Tuğrul KIRMIZI, "Güncellenmiş Ulusal Yüzeyden Ulaşım Güvenlik Stratejisine Doğru Bir Sistem Yaklaşımı - A Systems Approach Towards an Updated National Surface Transportation Security Strategy)", Gazi Üniversitesi Kongre ve Sergi Merkezi, Maltepe, Ankara/Türkiye'de 05-07 Mayıs 2004 tarihlerinde gerçekleştirilen "Trafik ve Yol Güvenliği II. Uluslararası Kongresi/Sergisi - (TRODSA) Traffic and Road Safety Second International Congress/Exhibition" adlı uluslararası kongrede sunulan bilimsel bildiri, 06. Mayıs 2004, "Abstracts/Bildiri Özetleri Kitabı". ISBN 975-92264-5-6, CMS International Organization Publishing Information Tech. Co. Ltd., May 2004, s. 88 - 89. "Traffıc and Road Safety International Congress - Sürdürülebilir Trafik Güvenliği İçin Politika Geliştirme ve Kurumsallaşma - Policy Development and Institutionalization for Sustainable Traffic Safety - TRODSA 2004 Proceedings - Bildiriler Kitabı", ISBN 975-92264-6-4, Ankara, Ağustos, 2004, s. 197 - 207.( Bu tebliğ ile ilgili olarak Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Süleyman PAMPAL tarafından adımıza yazılı bir "Katılım Sertifikası" verilmiştir).
  [ bildiri özeti ]      [ bildiri metni ]
 
Dr. M. Tuğrul KIRMIZI, "Sürdürülebilir Toplu Taşıma Yönetimi İçin Coğrafi Bilgi Sistemleri Bağlamında Bir Model Önerisi - A Proposal of a Model for the Management of Sustainable Public Transport in Turkey in GIS Context". Sayın Cumhurbaşkanımız Ahmet Necdet SEZER'in himayelerinde Gazi Üniversitesi Kongre ve Sergi Merkezi, Maltepe, Ankara/Türkiye'de 17-19 Mayıs 2006 tarihlerinde gerçekleştirilen "Trafik ve Yol Güvenliği III. Uluslararası Kongresi/Sergisi - (TRODSA) Traffic and Road Safety Second International Congress/Exhibition" adlı uluslararası kongrede sunulan bilimsel bildiri,  "Yeni Yaklaşımlar, Yeni Teknolojiler - New Approaches, New Technologies - TRODSA Proceedings 2006 - Bildiriler Kitabı", ISBN 9944-5023-1-6, Ankara, Mayıs, 2006, s. 198 - 213. ( Bu tebliğ ile ilgili olarak Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Süleyman PAMPAL tarafından adımıza yazılı bir "Katılım Sertifikası" verilmiştir).
  [ Türkçe ve İngilizce bildiri metni (Türkçe ve İngilizce özet ile birlikte) ]
 
Dr. M. Tuğrul KIRMIZI, "Kültürel Hatıraların Ve Mirasın Korunması Yönünde Ulusal Planlama Politikası ve İdeolojisi – Türkiye’de Konut Olgusunun Tarihsel Bağlamda İrdelenmesi Konusunda Kısa Ve Öz Bir Güncelleme - Towards a National Planning Policy and Ideology for Preserving Cultural Memories and Heritage - A Brief Update of the Historical Context to Housing in Turkey". Trakya Üniversitesi Mühendislik -  Mimarlık Fakültesi Prof. Dr. Ahmet Karadeniz Yerleşkesi, Sinan Holü, Edirne, 12-13 Nisan 2007, "Housing in Historical Centers & Rural Areas", Abstracts Book, Trakya University, Faculty of Eng. & Architecture, pp. 50, 2007, Edirne, Turkey.
  [ Bildiri Metni (İngilizce özet ile birlikte) ]
 
Dr. M. Tuğrul KIRMIZI MARSHAN, “Сохранение и туристское использование культурного и естественного наследия - ТУРИЗМ В КАВКАЗСКОЙ ОБЛАСТИ: НЕПРЕРЫВНОСТЬ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ИДЕОЛОГИИ СОВРЕМЕННОГО СОХРАНЕНИЯ" “Preservation and tourist usage of cultural and natural heritage - TOURISM IN CAUCASIAN REGION: CONTINUITY, CHANGE AND TRANSFORMATION IDEOLOGIES OF THE MODERN CONSERVATION", Invited Pape, III International Scientific Conference “Actual Problems of Modern Tourism”, 29/09/2010 - 01/10/2010, Ployglot Institute of Research & Education, Russian Federation, Cherkessk [ Türkçe ve Rusça bildiri metni ]
 
Dr. M. Tuğrul KIRMIZI - MARSHAN, Uluslararası bilimsel toplantıya kurumsal temsil bağlamında katılım. AESOP, Association of European Schools of Planning, “Knowledge Exchange in Planning: Research, Mobility, Creativity, Innovation”, 05-08 Mayıs 2011, Tirana Albania.

 

  Dr. M. Tuğrul KIRMIZI - MARSHAN, Uluslararası bilimsel toplantıya kurumsal temsil bağlamında katılım. Collaborating Partners: NAI (Netherlands Architecture Institute, Rotterdam), POLIS UNIVERSITY (International School for Architecture and Urban Development Policies, Tirana, Albania), CO-PLAN (Institute for Habitat Development, Tirana, Albania), EXPEDITIO (Centre for Sustainable Development, Montenegro), ASA ( Association of Students of Architecture, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina), Debate on Tour at Polis University, July 4, 2011, Tirana, Albania.
   
 
 
   7.5. Edebiyat alanında çalışmalar, yayınlar
  "Geç Kaldım" (Şiir Kitabı), Kıyı Ege Yayınları, Şiir Serisi No: 2002 - 1 , Eylül 2002.
   
 
   7.6. Kitaplar, ders notları ve benzeri yayınlar
 
"Kemeraltı Esnaf Profili 2001 Yılı Analizleri Konusunda Bir Deneme", (Prof. Dr. Tayfun Taner ile ortak yayın), Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Fakülte Yayın Kod Numarası: MİMF - 01 - AR - 001, Haziran 2002.
[ ESNAFPROFILI.pdf ]
 
"Geç Kaldım" (Şiir Kitabı), Kıyı Ege Yayınları, Şiir Serisi No: 2002 - 1 , Eylül 2002.
[ GECKALDIM.pdf ] [ Bu kitabı web sayfasında okuyabilirsiniz - http://www.mahmutmarsan.com/geckaldim )
 
"Bilgisayara Giriş Web tasarımı ve Sunumlar", Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Fakülte Yayın Kod Numarası: MİMF - DN - 01 - 2002, Ekim 2002. (DEÜ Mimarlık Fakültesi Dekanlığı Yönetim Kurulu Kararı / Toplantı tarihi:15.10. 2002 / Toplantı sayısı: 38 / Karar sayısı: 7).
 
 
"BATI'da OSMANLI'da ve TÜRKİYE'de AYDINLANMA MODERNİZM MİMARLIK (1800 1950)", Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Fakülte Yayın Kod Numarası: MİMF - DN - 01 - 03, Şubat 2003, (DEÜ Mimarlık Fakültesi Dekanlığı Yönetim Kurulu Kararı / Toplantı tarihi:19.02. 2003 / Toplantı sayısı: 6 / Karar sayısı: 3).
[ AYDINLANMA.pdf ]
 
"AUTOCAD - I", Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Fakülte Yayın Kod Numarası: MİMF - DN - 02 - 03, Mart 2003, (DEÜ Mimarlık Fakültesi Dekanlığı Yönetim Kurulu Kararı / Toplantı tarihi:26.03.2003 / Toplantı Sayısı: 11 / Karar Sayısı: 4).
 
 
"Temel Tasarım Hazırlık -1", Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Fakülte Yayın Kod Numarası: MİMF - YK - 02 - 03, Nisan 2003, (DEÜ Mimarlık Fakültesi Dekanlığı Yönetim Kurulu Kararı / Toplantı tarihi: 22. 04.2003 / Toplantı Sayısı: 15 / Karar Sayısı: 10).
[ TEMEL-TASARIM.pdf ]
 
   8. Projeler
 
Döner sermaye kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü tarafından yapılmakta bulunan "Kemeraltı'nı Yaşatma Projesi" çalışma gurubunda Kasım 2001 tarihine kadar görev aldım.
 
Türkiye'de ve yurt dışında gerçekleştirilmiş çeşitli mimarlık ve mühendislik projeleri. (Ortadoğu Ülkelerinde ve Suudi Arabistan'da son yirmi yıl içinde özellikle savunma konulu çeşitli askeri projelerde tasarımcı ve yönetici olarak görev aldım. Bu konuda istendiği taktirde belirli bir ketumiyet çizgisini aşmamak üzere bilgi verebilirim.)
 
Ortağı bulunduğum "Çizge" firması bünyesinde yurt içi ve yurt dışında yapılmış bulunan mimarlık ve planlama alanında çok sayıda bilgisayar destekli tasarım çalışması ve bilgisayar programları hakkında gerekli bilgi de istendiğinde sunulabilir.
 
   9. Akademik İdari Görevler
Bölüm Başkan Yardımcılığı

 

Bölüm Başkanlığı

DEÜ Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama BölümüPolis University, Faculty of Urban Planning, Environment and Management, Department of Urban Management 
2000 - 2001
2010 - 2013
 
 10. Bilimsel kuruluşlarda yürütülmüş bulunan işlerle ilgili akademik görevlendirmeler
 
Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Disiplinlerarası Yüksek Lisans Programları bağlamında yürütülmekte olan "Mermer ve Doğal Taş Teknolojileri Yüksek Lisans Programı"nı oluşturacak komisyonda ve Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nün 22.20.2003 gün ve 3/5 sayılı Kurul Kararı ile kesinleşmiş bulunan durumu tarafıma tebliğ eden 3.11.2003 gün ve B.30.2.DEÜ.0.C1.00.0/5645 sayılı yazısı uyarınca komisyon üyesi olarak görevlendirildim.
 
Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Disiplinlerarası Yüksek Lisans Programları bağlamında yürütülmekte olan "Deprem Bilimleri Yüksek Lisans Programı"nı oluşturacak komisyonda ve Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nün 22.20.2003 gün ve 3/5 sayılı Kurul Kararı ile kesinleşmiş bulunan durumu tarafıma tebliğ eden 3.11.2003 gün ve B.30.2.DEÜ.0.C1.00.00.500/5643 sayılı yazısı uyarınca komisyon üyesi olarak görevlendirildim.
 
Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü "Disiplinlerarası Yüksek Lisans Programları" bağlamında yürütülmekte olan ve Yüksek Öğrenim Kurulu Başkanlığı'nın DEÜ Rektörlüğü'ne hitaben 11.03.2003 tarih ve B.30.0.EÖB.0.00.00.03.02.03-408/04756 yazısı ile uygun görüldüğü belirtilen İngilizce "Master of Science in Geographical Information Systems - Non Thesis *** Coğrafi Bilgi Sistemleri Yüksek Lisans Tezsiz Programı"nda öğretim üyesi olarak görevlendirildim.
 
 11. Akademik jüri üyeliği görevlendirmeleri
 
Okçu, O., "Kamusal Bir Açık Alan Olarak Kentsel Kıyı Düzenlemelerinin İrdelenmesi İzmir Kordonboyu Örneği" Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü - DEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü - Yüksek Lisans Tez Sınavı Jüri Çalışması : 29. Ağustos. 2003.
 
Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Coğrafi Bilgi Sistemleri Ana Bilim Dalı "Master of Science in Geographical Information Systems - Non Thesis" eğitim programı giriş sınavı ve mülakatları için jüri çalışması 28 . Ağustos. 2003.
 
Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Coğrafi Bilgi Sistemleri Ana Bilim Dalı "Master of Science in Geographical Information Systems - Non Thesis" eğitim programı giriş sınavı ve mülakatları için jüri çalışması 29 . Ocak. 2004.
 
Öcal V. C., "Theoretical Framework and Ecological Components for Coastal Industries",
A thesis submitted to the Graduate School of Natural and Applied Sciences of Dokuz Eylul University in partial fulfillment of the requirements for the Degree of Master of Science in the Institute of Marine Sciences & Technology (IMST) Coastal Management Program, September, 2004 *** DEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü - Yüksek Lisans Tez Sınavı Jüri Çalışması, Eylül 2004.

Hacıalibeyoğlu, F., "Mimarlıkta Devingenlik - Devingen Bir Mimari Ürün Olarak Konteyner" Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü - DEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü - Yüksek Lisans Tez Sınavı Jüri Çalışması : 16. Ocak. 2006.

 
Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Coğrafi Bilgi Sistemleri Ana Bilim Dalı "Master of Science in Geographical Information Systems - Non Thesis" eğitim programı giriş sınavı ve mülakatları için jüri çalışması 28 . Ocak. 2005.

Küçük,  A., "Mimari Tasarım Sürecinde Geleneksel Mimari İfadeye Sanal Ortam Araç ve Tekniklerinin Etkisi" Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü - DEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü - Doktora Tez Sınavı Jüri Çalışması : 18. Eylül. 2006 ve 16. Mart. 2007.

Sisalan Dinler, D., "Kıyı Bölgelerinde Üç Boyutlu Görsel Planlama" Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Bölümü Bölümü - DEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü - Yüksek Lisans Tez Sınavı Jüri Çalışması : 10. Ekim. 2006 ve 22. Aralık. 2006.

Karataş, S., "Acil Servis Mimarisi" Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü - DEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü - Yüksek Lisans Tez Sınavı Jüri Çalışması : 30. Ekim. 2006 ve 02. Mart.2007.

Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Coğrafi Bilgi Sistemleri Ana Bilim Dalı "Master of Science in Geographical Information Systems - Non Thesis" eğitim programı giriş sınavı ve mülakatları için jüri çalışması, 24 . Ocak. 2007.

"King Saud University, College of Architecture and Planning, Kingdom of Saudi Arabia", bünyesinde 3-6 Ocak 2010 tarihlerinde düzenlenen "Conference on Technology & Sustainability in the Build Environment" kapsamında sunulan çok sayıda bildiri üzerinde akademik hakemlik çalışması yapmak üzere komisyon üyesi olarak görevlendirilme.

"King Saud University, College of Architecture and Planning, Kingdom of Saudi Arabia", bünyesinde 23-28 Mayıs 2010 tarihlerinde düzenlenen "1st International Conference for Urban Heritage in the Islamic Countries" kapsamında kapsamında sunulan çok sayıda bildiri üzerinde hakemlik çalışması yapmak üzere komisyon üyesi ve çeşitli oturumlarda mediator olarak görevlendirilme.

 
 12. İzmir İli dahilinde ve diğer illerde "İdare ve Asliye Ceza Mahkemeleri" nezdinde gerçekleştirilen mesleki bilirkişilik görevlendirmeleri
 
T.C. Adalet Bakanlığı İzmir Adliyesi'ne bağlı 1. No.lu İdare Mahkemesi tarafından "Kent ve Bölge Planlama Bilim Dalı" konularında çeşitli bilirkişilik hizmetleri için görevlendirilmiş bulunmaktayım.
 
T.C. Adalet Bakanlığı İzmir Adliyesi'ne bağlı 4. No.lu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından "Endüstriyel Tasarım, Patent Hakları ve İhlalleri" konularında çeşitli bilirkişilik hizmetleri için görevlendirilmiş bulunmaktayım.
 
T.C. Adalet Bakanlığı İzmir Adliyesi'ne bağlı 5. No.lu Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından "Kent ve Bölge Planlama Bilim Dalı" konularında çeşitli bilirkişilik hizmetleri için görevlendirilmiş bulunmaktayım.

T.C. Manisa İdare Mahkemesi Başkanlığı tarafından "Kent ve Bölge Planlama Bilim Dalı" konularında çeşitli bilirkişilik hizmetleri için görevlendirilmiş bulunmaktayım.

 
 13. Üyesi olduğum ve/veya amaç birliği içinde faaliyetlerine katıldığım Mesleki, Bilimsel ve Kültürel Kuruluşlar
   
   
  Uluslararası hakemli dergide "Editorial Board  -  Yazı İşleri Kurulu" üyeliği

http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/index?journalid=119

http://www.sciencepublishinggroup.com

   
  Mimarlar Odası, Türkiye - The Chamber of Architects of Turkey - Izmir Branch - Registration No:4050
  ITU Mezunları Derneği Uluslararası Kuruluşu (ITUMUK) / (Suudi Arabistan Bölgesi Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı)
  İzmir Şehit Aileleri İnsan Hakları ve Dayanışma Derneği
  Dünya Abhaz Birliği
  Dünya Çerkes Birliği
  Kafkas Derneği
 

Kafkas Dernekleri Federasyonu

 

Birleşik Kafkas Dernekleri Federasyonu

  Al-Umran Society / Kingdom of Saudi Arabia
  İzmir'i Sevenler Platformu.
  Ege Kültür Platformu.
  İzmir İçin Düşünceden Eyleme Gurubu.
  World Sikaran Brotherhood of the Philippines
  Kulturpark Tennis Club, Izmir, Turkey
  Tennis, Fencing & Mountaineering Club, Istanbul, Turkey
 
 
 14. Ulusal ve uluslararası meslek camiasında ve kamuoyunda tanınım. - "Şehir ve Bölge Planlama Bilim Dalı" bağlamında bilimsel çalışmalar, "Planlama Teorileri", "Planlamada Demokratik Kitle Katılımı", "Tarihi, Kültürel ve Doğal Varlıkların Korunması", "Ortadoğu Sorunları", "Askeri Projeler, Savunma Projeleri", "Atatürk'çü Düşünce", "Şiir ve Edebiyat" konularında verilen konferanslar, bildiriler, seminerler, ve bu konularda Media vasıtası ile yapılan sunumlar
 
Yeditepe Üniversitesi, İstanbul, Yaz Yarıyılı 1999, YU - ICS Seminars. "5. Disiplin Bakış Açısından Öğreten Kurumlar - Öğrenen Kurumlar, Üniversitelerimiz" konulu seminer.
 
İzmir, Alsancak Rotaract Kulübü'nün daveti üzerine 03 Eylül 2000 tarihli yemek ve çalışmada "Extreme Sports" konularında yapılan sunuş.
 
İzmir, Kanal 1 Televizyonu'nda Prof. Dr. Tayfun TANER ile birlikte "Kemeraltı'nı Yaşatma Projesi" yürütücüsü olarak yapılan sunuş, Ocak 2001. (Bu program gördüğü ilgi üzerine aynı ay içinde "Prime Time"larda 5 defa tekrarlanmıştır.)
 
İzmir YeniTV'de Sayın Melih Üstkanat tarafından hazırlanan sabah programında Prof. Dr. Tayfun TANER ile birlikte "Kemeraltı Yaşatma Projesi" yürütücüsü olarak yapılan sunuş, Mayıs 2001.
 
İzmir SKYTV'de Sayın İsmail Uğural tarafından hazırlanan "İzmir'e Bakış" programında Prof. Dr. Tayfun TANER ile birlikte "Kemeraltı Yaşatma Projesi" yürütücüsü olarak yapılan sunuş, Mayıs 2001.
 
İzmir YeniTV'de Sayın Melih Üstkanat tarafından hazırlanan sabah programında Prof. Dr. Tayfun TANER ile birlikte "Depremler, Yapı Denetimi ve Kriz Yönetimi" konularında yapılan sunuş, Haziran 2001.
 
İzmir SKYTV'de Prof. Dr. Tayfun TANER ile birlikte hazırlanıp sunulan "Kentimiz Sorunlari" haftalık programında genelde İzmir kenti ve özelde "Kemeraltı'nı Yaşatma Projesi" konularında yapılan sunuş, Haziran, 2001.
 
Cumhuriyet Gazetesi'nin 26. Temmuz. 2001 tarihli sayısında Mimarlar Odası Genel Başkanı Sn. Oktay Ekinci Tarafından hazırlanan "Kültür" sayfasında "Koruma Bilinci'nin Şiirleri" başlığı altında Kemeraltı ile ilgili şiirlerim yayınlanmıştır.
 
"İzmir İzmir" Dergisi'nin (ISSN - 1302 - 7115) Eylül - Ekim 2001 sayısında sayfa 20 de "Kemeraltı'nda Akşam" adlı şiirim yayınlanmıştır.
 
Burada tamamının listelenmesi mümkün olmayan ve medyada yayınlanmış bulunan çok sayıdaki şiir ve edebiyat çalışmalarımı "Kentin Şiirinin Anlaşılması ve Kamuoyuna Aktarılması" genel çerçevesi içinde mesleki çalışmalarımın bir parçası olarak yürütüyorum.
 
İzmir, Dokuz Eylül Rotary Kulübü'nün daveti üzerine 13 Eylül 2001 tarihli yemek ve çalışmada "Kemeraltı Projesi Ve Alt Açılımları İle İlgili Projeler" konusunda yapılan sunuş.
 
Yapı Endüstri Merkezi, İzmir Kültürpark'ta gerçekleştirilen "İzmir YAPI 2001 Yapı Fuarı, Yan Etkinlikleri" kapsamında, "Kemeraltı'nı Yaşamak" konulu konferans. 1. Kasım. 2001.
 
İzmir, Güzelyalı Rotary Kulübü'nün daveti üzerine 23 Temmuz 2001 tarihli yemek ve çalışmada genelde İzmir kenti ve özelde "Kemeraltı'nı Yaşatma Projesi" konularında yapılan sunuş.
 
İzmir Kanal 1 TV'de 'de Sayın Berrin TURAN tarafından sunulan "Gündem" programında "Kemeraltı Yaşatma Projesi" konusunda davetli konuşmacı olarak yapılan sunuş, 16 Ağustos 2001.
 
İzmir SKYTV'de "Gündem 14.00" programında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki terör olayı üzerine ve "Ortadoğu Ülkelerindeki Stratejik Durum , Askeri Projeler ve Savunma Projeleri" konularında davetli uzman olarak yapılan görüş bildirimi, 12. Eylül. 2001.
 
İzmir YENİTV'de "Yeni Bir Gün" programında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki terör olayı üzerine ve "Ortadoğu Ülkelerindeki Stratejik Durum, Askeri Projeler ve Savunma Projeleri" konularında davetli uzman olarak yapılan görüş bildirimi, 20. Eylül. 2001.
 
TRT Radyo -1 de "Kent Kimliği" konusunda davetli uzman olarak yapılan konuşma, 14. Eylül. 2001.
 
İzmir SKYTV'de Sn. Sonat ÖZAŞKINLI tarafından hazırlanıp sunulan"Günaydın İzmir" programında " İzmir Kenti'nin Sorunları" konusunda davetli uzman olarak yapılan konuşma, 19. Ekim. 2001.
 
İzmir SKYTV'de Sn. Sonat ÖZAŞKINLI tarafından hazırlanıp sunulan"Günaydın İzmir" programında " İzmir Kenti'nin Sorunları" konusunda davetli uzman olarak yapılan konuşma, 22. Ekim. 2001.
 
İzmir SKYTV'de program yapımcısı ve sunucu olarak yürüttüğüm haftalık "Kentimiz" programı. (Temmuz2001 - Aralık 2001 ayları arasında gerçekleştirilmiştir.)
 
İzmir SKYTV'de program yapımcısı ve sunucu olarak yürüttüğüm haftalık "Kentimiz - Özel" programı. (Ekim 2001 - Aralık 2001 arasında gerçekleştirilmiştir.)
 
"İzmir'I Sevenler Platformu" tarafından , İzmir, Konak Belediyesi, Alsancak Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "İzmir Kültür ve Sanat Derneği, 2001 Aralık - 2001 Ocak Etkinlikleri" kapsamında, "İzmir 2001'I nasıl yaşadı? *** 2001 yılı İzmir'inin Şehircilik, Kültürel ve Sosyal Yönden Değerlendirilmesi *** " konulu panele konuşmacı olarak katılım, 25. Aralık. 2001.
 
Ege Üniversitesi Bilimsel Düşünce Topluluğu ve Ege Kültür Platformu ortak etkinliği olarak Ege Üniversitesi Muhittin Erel Anfisi'nde gerçekleştirilen "Şairin Şiiri, Nazım'ın Şiiri" konulu şiir söyleşisine "Davetli Şair" olarak katılım, 7. Şubat. 2002.
 
T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından "Türkiye'de Yerel Gündem 21 lerin Uygulanması" kapsamında gerçekleştirilen "Yaşlılar ve Kent" çalışması için yapılan toplantılara "YG-21 Yaşlılar ve Kent Çalışma Gurubu Üyesi" olarak katılım. ( İlk toplantı 13. Şubat. 2002 tarihinde yapılmış olup çalışmalar peryodik toplantılar kapsamında halen devam etmektedir.)
 
Kıyı Ege Gazetesi'nin 21 sayılı ve Şubat 2002 tarihli sayısında "Ustalardan Şiirler" başlığı altında "Geç Kaldım" adlı şiirim yayınlanmıştır.
 
T.C. Kültür Bakanlığı İzmir İl Kültür Müdürlüğü Geleneksel Etkinlikleri kapsamında "Atatürk İl Halk Kütüphanesi"nde gerçekleştirilen "İzmir'in Orta Yeri Kemeraltı" konulu konferansa konuşmacı olarak katılım, 28. Şubat. 2002.
 
"Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği İzmir Şubesi, Aylık Dostluk Toplantıları" kapsamında düzenlenen ve "Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Teras kat - VIP salonu"nda gerçekleştirilen "Kemeraltı Mektubu - Nisan 2002" konulu konferansa konuşmacı olarak katılım, (Bu konferansımdan dolayı Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği İzmir Şubesi tarafından bir onur belgesi ile ödüllendirildim) 1. Nisan. 2002.
 
"5. Dünya Şiir Günü" için İzmir Platformu tarafından yayınlanan "Bir Dünya Şiir" adlı şiir kitabında "Kurşun Yası" adlı şiirim yayınlanmıştır. Bu yayın Türk Başarı Ödülleri Kurulu (TBÖK) tarafından 21. Mart. 2002 tarihinde İzmir Konak Belediyesi Kültür Merkezi'nde "Dünya Şiir Günü" anısına yapılan toplantıda "En Başarılı Şiir ve Şair Ödülü" ile ödüllendirilmemin ışığında gerçekleşmiştir. Bu etkinlik kitabı İzmir Büyükşehir Belediyesi, Balçova Belediyesi, Buca Belediyesi, Çiğli Belediyesi, Konak Belediyesi, Türkiye Yazarlar Sendikası, Akdeniz Şairleri Derneği, Edebiyatçılar Dreneği, Türkiye PEN, Kibatek, Ege Üniversitesi, 9 Eylül Üniversitesi, Tobav, Etki Yayınevi, Ege Kültür Vakfı, İzmir İl Kültür Müdürlüğü, İzmir Devlet Tiyatrosu tarafından ortaklaşa oluşturulan bir redaksiyon ve seçici kurulun seçtiği şiirleri içermektedir. Yayınevi: Etki yayınları, Mart, 2002.
 
Konak, Çamlık, Pasaport, Damlacık, Çeşme Lions Kulüpleri , Konak ve Çamlık Leo Kulüplerinin birlikte düzenledikleri "İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Sanat Merkezi"nde gerçekleştirilen "Kenti Tanımak, Kemeraltı'nı Yaşamak" konulu konferansa davetli konuşmacı olarak katılım, 10. Mayıs. 2002.
 
T.C. Kültür Bakanlığı İzmir İl Kültür Müdürlüğü Geleneksel Etkinlikleri kapsamında "Atatürk İl Halk Kütüphanesi"nde gerçekleştirilen "Sarı Zeybek İzmir'de" konulu konferansa konuşmacı olarak katılım, 15. Mayıs. 2002.
 
"Batı Radyo, İzmir"de Cuma günleri saat 17: 00 de yayınlanan "Aydınlık Saati"nde "Kent Sorunları ve Koruma Kavramları" konusunda yapılan sunum, 17. Mayıs. 2002.
 
Atatürkçü Düşünce Derneği Güzelbahçe Şubesi tarafından 19. Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın 83. Yıl dönümü dolayısı ile düzenlenen "Şiirlerle Atatürk" konulu toplantıya "Davetli Şair" olarak katılım, Güzelbahçe ADD Binası, İzmir, 18. Mayıs. 2002.
 
T.C. Çiğli Kaymakamlığı Çiğli Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Geleneksel Etkinlikleri kapsamında "Çiğli Belediyesi Meclis Salonu"nda gerçekleştirilen "Sarı Zeybeğin İzmir'i" konulu konferansa konuşmacı olarak katılım, 31. Mayıs. 2002.
 
Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi No Dört Topluluğu ve Ege Kültür Platformu ortak etkinliği olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ndeki 1. No.lu Anfi'de gerçekleştirilen "Nazım Günleri" konulu şiir söyleşisine "Davetli Şair" olarak katılım, 5. Haziran. 2002.
 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Rauf R. DENKTAŞ, yöneticilerinden biri olduğum "Ege Kültür Platformu"na hitaben yazdıkları 21. Haziran. 2002 gün ve 75/02 sayılı yazıları ile "İzmir Mektubu" adlı şiirim için takdir ve teşekkürlerini belirtmişlerdir.
 
T.C. Menemen Belediyesi Kurtuluş Şenlikleri Geleneksel Etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen "Küllerinden Doğan Menemen" konulu konferansa konuşmacı olarak katılım, 7. Eylül. 2002.
 
"İzmir TV"de "Sabah Resimleri" adı ile her gün 8:30 - 10:00 arasında programcı, yazar Hasan Tahsin tarafından sunulup yayınlanan haber programında "9 Eylül Kurtuluş Günü ve Kentin Şiirini Anlamak" konusunda davetli bilim adamı ve şair olarak yapılan sunum, 09. Eylül. 2002. (Bu konudaki sunum için Ege Ordu Komutanı Orgeneral Sayın Hurşit TOLON bizleri bizzat arayarak programa atıfla teşekkür ve tebriklerini bildirmiştir).
 
"Kıyı Ege" Sanat Kültür ve Bölgesel Haber Gazetesi'nin 5. Eylül. 2002 tarihli sayısında "Mızgin'in Anısına" adlı şiirim kapak şiiri olarak basılmıstır.
 
"Haber Ekspres" Gazetesi'nin 13. Eylül. 2002 tarihli sayısında programcı ve yazar Hasan Tahsin, Eylül 2002 tarihinde yayınlanmış olan "Geç Kaldım" adlı şiir kitabıma atıfla "Deli Şair" isimli şiirimi "Son Kurşun" başlıklı köşesinde yayınlamıştır.
 
İzmir SKYTV'de "Çağın İçinden" programında "Global Devlet ve Global Finans" konularında davetli "Strateji Uzmanı" olarak yapılan görüş bildirimi, 6. Ekim. 2002.
 
TRT2 - TV kanalında haftalık olarak gerçekleştirilen "Çerçeve" adlı programda davetli konuşmacı olarak "Çevre Sorunları ve Deprem" konusunda yapılan sunum. 11. Ekim. 2002.
 
11-13 Ekim 2002 tarihleri arasında yapılan "Kula Sempozyumu"na bilimsel bildiri ile katılım. Bildiri başlığı : "Kula Tarihsel Kent Dokusunda Yer Alan Açık Sofalı Evlerin Özellikleri ve Günümüz Koşullarında Kullanım Olanaklarının Araştırılması", 12. Ekim. 2002, Kula, Yrd. Doç. Dr. Eser GÜLTEKİN, Dr. Tuğrul KIRMIZI.
  [ bildiri özeti ]
 
21. Ekim. 2002 tarihinde gerçekleştirilen "Yerel Gündem - 1. Ulusal Kadın Etkinlikleri Festivali" kapsamında yapılan seminere ve bu kapsamdaki panel toplantısına "Oturum Başkanı" olarak ve bilimsel bildiri ile katılım (Yrd. Doç. Dr. Eser GÜLTEKİN ile birlikte), Bildiri Başlığı: "Anadolu'da Antik Çağ'dan Cumhuriyet'e Kadın", 21. Ekim. 2002, saat 16:30, Kültürpark, İzmir Sanat Binası, Büyük Salon,
 
24 - 27 Ekim 2002 tarihleri arasında Yapı Endüstri Merkezi tarafından gerçekleştirilen "Yapı 2002 - İzmir" fuarında "1. Kordon - Korunması Gerekli Hatıralar" başlığı ile verilen konferans, 25. Ekim. 2002, Kültürpark Fuar Alanı Konferans Salonu, İzmir.
 
17 - 18 Nisan 2003 tarihleri arasında Dokuz eylül Üniversitesi Rektörlüğü tarafından düzenlenen ve Prof. Dr. Neil Fleming tarafından sunulan iki gün süreli 4 oturumdan oluşan "Aktif Eğitim" seminerine katılım.
 
30 Nisan - 4 Mayıs 2003 tarihleri arasında Yapı Endüstri Merkezi tarafından gerçekleştirilen "Yapı - Turkey Build İstanbul Fuarı 2003" kapsamında Fuar Etkinlikleri bağlamında "Savaşla Yok Olan Koruma Kavramları" başlığı ile verilen konferans, 30. Nisan. 2003, Tüyap Fuar Merkezi, Karadeniz Salonu, Beylikdüzü, İstanbul.
 
İzmirTV'de Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Büge tarafından canlı olarak sunulan "Dar Geçit" programında "Cumhuriyet'in 80. Yıldönümünde Türkiye'ye Bakış" konusunda davetli konuşmacı olarak yapılan görüş bildirimi, 31. Ekim. 2003, Saat 21:00 - 23:00. (Bu program kamuoyunda gördüğü ilgi üzerine 2. Kasım. 2003 Pazar günü Saat 09:00 - 11:00 arasında tekrarlanmıştır).
 
İzmirTV'de Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Büge tarafından canlı olarak sunulan "Dar Geçit" programında "Ulusal Kimliğimiz" konusunda davetli strateji uzmanı olarak yapılan görüş bildirimi, 14. Kasım. 2003, Saat 21:00 - 23:00. (Bu program kamuoyunda gördüğü ilgi üzerine 16. Kasım. 2003 Pazar günü Saat 09:00 - 11:00 arasında tekrarlanmıştır).
 
İzmirTV'de Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Büge tarafından canlı olarak sunulan "Dar Geçit" programında "Kıbrıs" konusunda davetli strateji uzmanı olarak yapılan görüş bildirimi, 05. Aralık. 2003, Saat 21:00 - 23:00. (Bu program kamuoyunda gördüğü ilgi üzerine 07. Aralık. 2003 Pazar günü Saat 09:00 - 11:00 arasında tekrarlanmıştır).
 
İzmirTV'de Sayın Hasan Tahsin tarafından canlı olarak sunulan "Sabah Resimleri" programında "Kubilay Olayı" konusunda davetli uzman olarak yapılan sunum, 23. Aralık. 2003, Saat 09:00 - 10:00.
 
İzmirTV'de haftalık olarak gerçekleştirilen, "Güncel" programında "İzmir - Kordon Yolu" konusunda davetli uzman olarak yapılan sunum, 13. Ocak. 2004, Saat 21:00 - 22:30.
 
İzmirTV'de Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Büge tarafından canlı olarak sunulan "Dar Geçit" programında "Yerel Seçimler" konusunda davetli Kent ve Bölge Planlama Bilim Dalı" uzmanı olarak yapılan görüş bildirimi, 27. Şubat. 2004, Saat 21:00 - 02:00. (Bu program kamuoyunda gördüğü ilgi üzerine 29. Şubat. 2004 Pazar günü Saat 09:00 - 14:00 arasında tekrarlanmıştır).
 
İzmirTV'de Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Büge tarafından canlı olarak sunulan "Dar Geçit" programında "Yerel Seçimler" konusunda davetli éKent ve Bölge Planlama Bilim Dalı Uzmanı" olarak yapılan görüş bildirimi, 05. Mart. 2004, Saat 21:00 - 02:00. (Bu program kamuoyunda gördüğü ilgi üzerine 07. Mart. 2004 Pazar günü Saat 09:00 - 14:00 arasında tekrarlanmıştır).
 
İzmirTV'de Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Büge tarafından canlı olarak sunulan "Dar Geçit" programında "Yerel Seçimler" konusunda davetli Kent ve Bölge Planlama Bilim Dalı Uzmanı" olarak yapılan görüş bildirimi, 06. Mart. 2004, Saat 21:00 - 02:00. (Bu program kamuoyunda gördüğü ilgi üzerine 07. Mart. 2004 Pazar günü Saat 21:00 - 02:00 arasında tekrarlanmıştır).
 
İzmirTV'de Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Büge tarafından canlı olarak sunulan "Dar Geçit" programında "Yerel Seçimler" konusunda davetli éKent ve Bölge Planlama Bilim Dalı Uzmanı" olarak yapılan görüş bildirimi, 12. Mart. 2004, Saat 21:00 - 02:00. (Bu program kamuoyunda gördüğü ilgi üzerine 14. Mart. 2004 Pazar günü Saat 09:00 - 14:00 arasında tekrarlanmıştır).
 
İzmirTV'de Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Büge tarafından canlı olarak sunulan "Dar Geçit" programında "Yerel Seçimler" konusunda davetli Kent ve Bölge Planlama Bilim Dalı Uzmanı" olarak yapılan görüş bildirimi, 13. Mart. 2004, Saat 21:00 - 02:00 .
 
İzmirTV'de Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Büge tarafından canlı olarak sunulan "Dar Geçit" programında "Yerel Seçimler" konusunda davetli Kent ve Bölge Planlama Bilim Dalı" uzmanı olarak yapılan görüş bildirimi, 19. Mart. 2004, Saat 21:00 - 02:00.
 
İzmirTV'de Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Büge tarafından canlı olarak sunulan "Dar Geçit" programında "Yerel Seçimler" konusunda davetli "Kent ve Bölge Planlama Bilim Dalı Uzmanı" olarak yapılan görüş bildirimi, 20. Mart. 2004, Saat 21:00 - 02:00. (Bu program kamuoyunda gördüğü ilgi üzerine 21. Mart. 2004 Pazar günü Saat 08:30 - 13:00 arasında tekrarlanmıştır).
 
Atatürkçü Düşünce Derneği Balçova Şubesi'nde davetli konuşmacı olarak "Kentsel Estetik Bağlamında Koruma Kavramları" konusunda verilen konferans, (Bu konferansa ADD Balçova Şubesi üyeleri yanında konuya ilgi duyan Balçova halkı, Balçova Belediye Başkanı Sayın Mehmet Ali Çalkaya ve DEÜ Mimarlık Fakültesi öğrencilerinden bir gurup da dinleyici olarak katılmışlardır), 4. Nisan. 2004 (Pazar Günü Saat 14:00).
 
İzmirTV'de Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Büge tarafından canlı olarak sunulan "Dar Geçit" programında "Kıbrıs" konusunda davetli "Strateji Uzmanı" olarak yapılan görüş bildirimi, 09. Nisan. 2004, Saat 21:00 - 24:00. (Bu program kamuoyunda gördüğü ilgi üzerine 11. Mart. 2004 Pazar günü Saat 09:00 - 12:00 arasında tekrarlanmıştır).
 
Ege Kültür Platformu etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen "İzmir - Selçuk - Çamlık - Şirince - Nostaljik Tren Gezisi"nde davetli "Kent ve Bölge Planlama Uzmanı" olarak yapılan sunum, 02. Mayıs. 2004.
 
İzmirTV'de Atatürkçü Düşünce Derneği Balçova Şubesi Başkanı Sayın Türkan Başyiğit tarafından canlı olarak sunulan "Yiğitçe Fikirler" programında "Kent Kimliği, Planlamanın İdeolojisi ve Aidiyet" konularında davetli "Kent ve Bölge Planlama Bilim Dalı Uzmanı" olarak yapılan görüş bildirimi, 02. Mayıs. 2005, saat 21:00 - 23:00.
 
"Nasıl Daldık Uykuya?" Planlama Öğrencileri 3. Buluşması kapsamında yapılan panel çalışmasına konuşmacı olarak katılım. 13.30 – 14.15.Panel - no.1 / İYTE / Fizik / Amfi. Birincisi Ankara’da “Mekan ve Vizyon” ve ikincisi İstanbul’da “Kimlik” temasıyla düzenlenen Ulusal Şehir ve Bölge Planlama Öğrencileri Buluşması’nın üçüncüsü “Uyanış” temasıyla İYTE ve DEÜ öğrencilerince 13-14-15-16 Mayıs tarihlerinde İzmir’de düzenlenmiştir.Türkiye’deki tüm planlama öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen organizasyon, öğrenciler arası bilgi, fikir ve deneyimlerin paylaşılmasını ve ŞBP Öğrencilerinin hem öğrenci, hem plancı adayı, hem de kentli olarak karşılaştıkları sorunların kaynağına eleştirel bir açıdan bakarak, birlikte çözüm yollarını irdelemelerini amaçlamaktadır. 13. Mayıs. 2006.
 

 

Rusya Federasyonu'na bağlı "Karaçay - Çerkes Cumhuriyeti" Cumhurbaşkanı'nın davetlisi olarak "Karaçay - Çerkes"te yaşayan Abaza'lara "Reyon - Bölge" hakkı verilişinin 1. Yıl kutlamalarına katılım. Cherkesk, Kafkasya, 3. temmuz. 2007

Rusya Federasyonu'na bağlı "Karaçay - Çerkes Cumhuriyeti" Cumhurbaşkanı'nın davetlisi olarak "Karaçay - Çerkes"te yaşayan Abaza'lara "Reyon - Bölge" hakkı verilişinin 1. Yıl kutlamaları kapsamında Abaza gençleri ile Diaspora'dan gelenlerin söyleşisine katılım. "Flarmonia Binası", Cherkesk, Kafkasya, 5. Temmuz. 2007

Polis Universitesi Uluslararası Konferanslar programı kapsamında davetli konuşmacı olarak "Thick Black Theory" konusunda verilen konferans. Polis Universitesi Konferans Salonu, Tirana, Arnavutluk, 8. Mart. 2011.

"Izmir Institute of Technology, Graduate School of Engineering and Science, Engineering Management Graduate Program" bünyesinde ve "Yönetici Seminerleri"  kapsamında davetli öğretim üyesi olarak "Koruma Kavramları ve Yok Edilen Anılar" konusunda verilen seminer, Tepekule Is Merkezi Anadolu Cad.No: 40 Kat 10 Bayrakli- İzmir, Türkiye,  29. Kasım. 2013. Bu seminer dolayısı ile "İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mühendislik İşletmeciliği Bilim Dalı" yöneticileri tarafıma bir teşekkür belgesi vermişlerdir.

Seminer Sunumu: KORUMA KAVRAMLARI VE YOK EDİLEN ANILAR.pps                                   Teşekkür Belgesi (JPG)

"Gediz Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi" bünyesinde davetli öğretim üyesi olarak "Engineering & Architectural Management - Business Ethics, Negotiations, Contracts" konusunda verilen seminer. Gediz Üniversitesi Sinema Salonu, Gediz Üniversitesi Seyrek Kampusu. İzmir, Türkiye. 08. Ekim. 2015

Seminer Sunumu - 1 THICK FACE BLACK HEART ENG_TR

Seminer Sunumu - 2  THICK FACE BLACK HEART EK

 
 15. Sertifikalar
 
STFA Gurubu Eğitim Merkezi tarafından Düzenlenen "YES 05 İş Güvenliği Semineri"ni başarı ile bitirerek "6/6/1988 tarihi ve 049 Belge Numarası" ile "İş Güvenliği Mühendisi" sertifikası aldım.
 
SGS Supervise Gözetme Etüd Kontrol Servisleri A. Ş. Tarafından düzenlenen "Kalite Güvence Sistem Dökümantasyonu" seminerini başarı ile bitirerek 27. Kasım. 1998 tarih ve 8489 katılım numarası ile sertifika aldım.
 
 16. Ödüller

***

İzmit İmar Planı. Yarışmayı çıkaran kurum: İller Bankası. Kaynak: (Mimarlık, 1970/12, Sf. 22) (Mimarlar Odası Arşivi)

1. Ödül: Polat Sökmen
2. Ödül: Bilge Ökte, Ayça Bilsel, Güven Bilsel, Ayla Ökte, Aydın Ökte, Rıfkı Arslan, Fahri Üreten, Üner Özkan, Babür İçöz, Tuğrul Kırmızı
3. Ödül: İrfan Bayhan, Refik Şenvardar, Hüseyin Kaptan, M. Emre Aysu, N. Uran
[ yarışma hakkında ayrıntılı bilgi]


   ***

King Saud Üniversitesi tarafından ve bu Üniversite'de bulunduğum onbir yılı aşkın süre içindeki çalışmalarımın karşılığında bir üstün hizmet ödülü olan "Takdir Şahadetnamesi ve Altın Madalya" ile ödüllendirildim. Bu konudaki orijinal belgeleri istenildiği takdirde sunabilirim.
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      


   ***

Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü tarafından yapılmakta bulunan "Kemeraltı'nı Yaşatma Projesi" ile ilgili çalışmalarımdan dolayı "Çekül Vakfı" tarafından, 17. Mayıs. 2001 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılan "Kemeraltı Projesine Halkın Katılımı Toplantısı'nda "Teşekkür Belgesi" ile ödüllendirildim.

   ***

"Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği İzmir Şubesi, Aylık Dostluk Toplantıları" kapsamında düzenlenen ve "Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Teras kat - VIP salonu"nda gerçekleştirilen "Kemeraltı Mektubu - Nisan 2002" konulu konferansa davetli konuşmacı olarak katılımdan dolayı Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği İzmir Şubesi tarafından bir onur belgesi ile ödüllendirildim) 1. Nisan. 2002.

   ***

Konak, Çamlık, Pasaport, Damlacık, Çeşme Lions Kulüpleri , Konak ve Çamlık Leo Kulüplerinin birlikte düzenledikleri "İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Sanat Merkezi"nde gerçekleştirilen "Kenti Tanımak, Kemeraltı'nı Yaşamak" konulu konferansımdan dolayı Konak Lions Kulübü tarafından teşekkür plaketi verilmiştir, 10. Mayıs. 2002.

   ***

Türk Başarı Ödülleri Kurulu (TBÖK) tarafından 21. Mart. 2002 tarihinde İzmir Konak Belediyesi Kültür Merkezi'nde "Dünya Şiir Günü" anısına yapılan toplantıda "En Başarılı Şiir ve Şair Ödülü" ile ödüllendirildim.

   ***

Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü bünyesinde ve aşağıda belirtilen öğretim kadrosu yönetiminde verilmekte olan “PLN 107 - Temel Tasarım Atölyesi” çalışmaları kapsamında gerçekleştirilmiş bulunan “D.E.Ü. Kentsel metni Okuma Projesi”, İzmir Büyükşehir Belediyesi “Tarihe Saygı / Yerel Koruma Ödülleri 2005 - Tarihsel Çevre Kültür Varlıklarını Koruma Dalında Katkı” ödülü almıştır. Ödül veriliş tarihi ve yeri: 10.09.2005, İzmir Büyükşehir Belediyesi Merkez binası, Çetin Emeç Salonu. (Kaynak: “İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarihsel Çevre ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü” arşivi).

 

PLN 107 TEMEL TASARIM DERSİ 2004 – 2005 DERS YILI ÖĞRETİM KADROSU:

Yrd.Doç.Dr. Tuğrul KIRMIZI

Yrd.Doç.Dr. Hayat ZENGİN ÜNVERDİ

Yrd.Doç.Dr. Ebru ÇUBUKÇU

Araş.Gör. Mercan EFE

Araş.Gör. Eylem BAL

   
 
 17. Yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerde son oniki  yılda verdiğim lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

Akademik
Yıl ve

Kurum

Dönem Dersin Adı Haftalık Saati
Teorik Uygulama
1999-2000

DEU - MF

Güz URD.501
Urban Design Project for Architects
4 4
URD.505
Urban Design Project for Planners
4 4
ARCH.521
Mimari Estetik
2 0
PLN.421
Coğrafi bilgi sistemleri
3 0
Bahar URD.520
Urban Design Project
4 4
PLN.302
Şehir planlama Projesi
4 8
PLN.334
Bilgisayar (İki şube olarak)
3 0
PLN.368
Şehir Planlamada Bilgisayar Programlama
(Seçme) (İki şube olarak)
2 0
Akademik
Yıl ve

Kurum

Dönem Dersin Adı Haftalık Saati
Teorik Uygulama
2000-2001

DEU - MF

Güz PLN.107
Temel Tasarim
4 8
PLN.421
Coğrafi bilgi sistemleri
3 0
MİM.391
Şehircilik (Mimarlık Bölümü)
2 0
ARCH.521
Mimari Estetik
2 0
URD.513
Principles of Architectural Design
2 0
URD 596
MSC Seminar
2 0
URD 599
MSC Thesis
0 4
URD 598
MSC Research
2 0
Bahar PLN.101
Temel Tasarım
4 8
PLN.334
Bilgisayar (İki şube olarak)
3 0
PLN.368
Şehir Planlamada Bilgisayar Programlama
(Seçme) (Üç şube olarak)
2 0
PLN.212
Şehir Altyapısı
2 2
URD 596
MSC Seminar
2 0
URD 599
MSC Thesis
0 4
URD 598 MSC
Research
2 0
Akademik
Yıl ve

Kurum

Dönem Dersin Adı Haftalık Saati
Teorik Uygulama
2001-2002

DEU - MF

Güz PLN.107
Temel Tasarim
4 8
PLN.421
Coğrafi bilgi sistemleri (İki şube olarak)
3 0
URD.513
Principles of Architectural Design
2 0
URD 596
MSC Seminar
2 0
URD 599
MSC Thesis
0 4
URD 598
MSC Research
2 0
Bahar PLN.107
Temel Tasarim
4 8
PLN 334
Bilgisayar (İki şube olarak)
3 0
PLN 368
Şehir Planlamada Bilgisayar Programlama
(Seçme)
2 0
URD 599 MSC
Thesis
0 4
URD 598
MSC Research
2 0
Akademik
Yıl ve

Kurum

Dönem Dersin Adı Haftalık Saati
Teorik Uygulama
2002-2003

DEU - MF

Güz PLN.107
Temel Tasarim
4 8
PLN.421
Coğrafi bilgi sistemleri (İki şube olarak)
3 0
URD.513
Principles of Architectural Design
2 0
URD 525
Building Design
2 0
URD 596
MSC Seminar
2 0
URD 599
MSC Thesis
0 4
URD 598
MSC Research
2 0
Bahar PLN.107
Temel Tasarim
4 8
PLN 334
Bilgisayar (İki şube olarak)
3 0
PLN 368
Şehir Planlamada Bilgisayar Programlama
(Seçme)
2 0
URD 596
MSC Seminar
2 0
URD 599
MSC Thesis
2 0
URD 598
MSC Research
   
Akademik
Yıl ve

Kurum

Dönem Dersin Adı Haftalık Saati
Teorik Uygulama
2003-2004

DEU - MF

Güz PLN.107
Temel Tasarim
4 8
PLN.421
Coğrafi bilgi sistemleri (İki şube olarak)
3 0
URD 591
Computer Aided Design
2 0
URD 525
Building Design
2 0
URD 596
MSC Seminar
2 0
URD 599
MSC Thesis
2 0
URD 598
MSC Research
2 0
Bahar PLN.107
Temel Tasarim
4 8
PLN 334
Bilgisayar
3 0
PLN 368
Şehir Planlamada Bilgisayar Programlama
(Seçme)
2 0
PLN 398
İş Hayatı İçin Yabancı Dil
2 0
MİM 398
İş hayatı İçin Yabancı Dil
2 0
URD 596
MSC Seminar
2 0
URD 599
MSC Thesis
2 0
URD 698
Ph.D. Research
3 0
Akademik
Yıl ve

Kurum

Dönem Dersin Adı Haftalık Saati
Teorik Uygulama
2004-2005

DEU - MF

Güz PLN.107
Temel Tasarim
4 8
PLN.421
Coğrafi bilgi sistemleri (İki şube olarak)
3 0
URD 513
Principles of Architectural Design
2 0
URD 525
Building Design
2 0
GIS 515 GIS
Applications in Urban Planning
2 0
GIS 519
Computer Simulations
2 0
GIS 527
Crisis Management in GIS
2 0
Bahar PLN.107
Temel Tasarim
4 8
PLN 334
Bilgisayar
3 0
PLN 368
Şehir Planlamada Bilgisayar Programlama
(Seçme)
2 0
PLN 398
İş Hayatı İçin Yabancı Dil
2 0
MİM 398
İş hayatı İçin Yabancı Dil
2 0
URD 526
Tasarımda Estetik
2 0
GIS 516
Urban Infra Structure
2 0
GIS 518
Environmental & Cultural Inventories via GIS
2 0
Akademik
Yıl ve

Kurum

Dönem Dersin Adı Haftalık Saati
Teorik Uygulama
2005-2006

DEU - MF

Güz PLN.107
Temel Tasarim
4 8
PLN.421
Coğrafi bilgi sistemleri (İki şube olarak)
3 0
URD 513
Principles of Architectural Design
2 0
URD 525
Building Design
2 0
GIS 515 GIS
Applications in Urban Planning
2 0
GIS 519
Computer Simulations
2 0
GIS 527
Crisis Management in GIS
2 0
Bahar PLN.107
Temel Tasarim
4 8
PLN 334
Bilgisayar
3 0
PLN 368
Şehir Planlamada Bilgisayar Programlama
(Seçme)
2 0
PLN 398
İş Hayatı İçin Yabancı Dil
2 0
URD 526
Tasarımda Estetik
2 0
GIS 516
Urban Infra Structure
2 0
GIS 518
Environmental & Cultural Inventories via GIS
2 0
Akademik
Yıl ve

Kurum

Dönem Dersin Adı Haftalık Saati
Teorik Uygulama
2006-2007

DEU - MF

Güz URD 505
Urban Design Project for Planners
4 4
PLN.421
Coğrafi bilgi sistemleri (İki şube olarak)
3 0
URD 513
Principles of Architectural Design
2 0
URD 525
Building Design
2 0
GIS 515 GIS
Applications in Urban Planning
2 0
GIS 519
Computer Simulations
2 0
GIS 527
Crisis Management in GIS
2 0
Bahar PLN 502
Planning Design II
4 4
PLN 334
Bilgisayar
3 0
PLN 368
Şehir Planlamada Bilgisayar Programlama
(Seçme)
2 0
PLN 398
İş Hayatı İçin Yabancı Dil
2 0
URD 526
Tasarımda Estetik
2 0
GIS 516
Urban Infra Structure
2 0
GIS 518
Environmental & Cultural Inventories via GIS
2 0
Akademik
Yıl ve

Kurum

Dönem Dersin Adı Haftalık Saati
Teorik Uygulama
2007-2008

IYTE - EM

 

 

 

 

2008

KSU - ARCH

Güz EM 523
Information Systems
3 0
EM 568
Business Ethics and Negotiation
3 0
     
     
     
     
     
Bahar ARCH 340
Design Studio 3
5 5
ARCH 335
Computer Aided Design
3 0
     
     
     
     
---------------------------------------------------------------    
Akademik
Yıl ve

Kurum

Dönem Dersin Adı Haftalık Saati
Teorik Uygulama
2008-2009

KSU - ARCH

 

 

 

 

2008-2009

KSU - ARCH

Güz ARCH 340
Design Studio 3
5 5
ARCH 335
Computer Aided Design
3 0
     
     
     
     
     
Bahar ARCH 340
Design Studio 3
5 5
ARCH 265
Computer Drafting Skills 1 (Introduction to CAD)
3 0
     
     
     
     
---------------------------------------------------------------    
Akademik
Yıl ve

Kurum

Dönem Dersin Adı Haftalık Saati
Teorik Uygulama
2009-2010

KSU - ARCH

 

 

 

 

2009-2010

KSU - ARCH

Güz ARCH 340
Design Studio 3
5 5
ARCH 265
Computer Drafting Skills 1 (Introduction to CAD)
3 0
     
     
     
     
     
Bahar ARCH 260
Design Studio 2
5 5
ARCH 265
Computer Drafting Skills 1 (Introduction to CAD)
3 0
     
     
     
     
---------------------------------------------------------------    
---------------------------------------------------------------
Akademik
Yıl ve

Kurum

Dönem Dersin Adı Haftalık Saati
Teorik Uygulama
2010 - 2011

POLIS - ARCH

& PLANNING

 

 

 

 

 

 

 

2010 - 2011

POLIS - ARCH

& PLANNING

Güz
Computer Aided Design Studio (Four Groups)
3 3

Philosophy of Science & Research Methods
3 3
 

FAKULTETI ARKITEKTURE DHE DEZAJN
VITI AKADEMIK 2010-2011

Graduation Project

 
   
     
     
     
     
Bahar
Computer Aided Design Studio  (Four Groups)
3 3

Philosophy of Science & Research Methods
3 3
 

FAKULTETI ARKITEKTURE DHE DEZAJN
VITI AKADEMIK 2010-2011

Graduation Project

 
   
POLIS - UM - 101
Management & Ethics, Negotiations, Contracts
4 4
     
     
---------------------------------------------------------------    
Akademik
Yıl ve

Kurum

Dönem Dersin Adı Haftalık Saati
Teorik Uygulama
2011 - 2012

POLIS - ARCH

& PLANNING

 

 

 

 

 

 

 

2011 - 2012

POLIS - ARCH

& PLANNING

Güz
Computer Aided Design Studio  (Three Groups)
3 3

Philosophy of Science & Research Methods
3 3

 

Digital Design (Two Groups)

 

3

 

3

     
     
     
     
Bahar
Computer Aided Design Studio  (Three Groups)
3 3

Philosophy of Science & Research Methods (Three Groups)
3 3
 

Digital Design (Two Groups)

 

3

 

3

     
     
     
---------------------------------------------------------------        
Akademik
Yıl ve

Kurum

Dönem Dersin Adı Haftalık Saati
Teorik Uygulama
2012 - 2013

POLIS - ARCH

& PLANNING

 

 

 

 

2012 - 2013

POLIS - ARCH

& PLANNING

Güz
Computer Aided Design Studio  (Three Groups)
3 3

Philosophy of Science & Research Methods (Three Groups)
3 3

 

Digital Design (Two Groups)

 

3

 

3

     
     
     
     
Bahar
Computer Aided Design Studio  (Three Groups)
3 3

Philosophy of Science & Research Methods
3 3
 

Digital Design (Two Groups)

 

3

 

3

     
     
     
---------------------------------------------------------------    
Akademik
Yıl ve

Kurum

Dönem Dersin Adı Haftalık Saati
Teorik Uygulama
2013 - 2014

IYTE ENG.

MANAGEMENT

 

 

 

 

2013 - 2014

IYTE ENG.

MANAGEMENT

Güz
EM 568 Business Ethics, Negotiations.
3 0

EM 502 Seminar
NC NC

 

EM 500 Graduation Project

 

NC

 

NC

     
     
     
     
 

 

 

Bahar

 

 

 

 

Yaz okulu

 


EM 568 Business Ethics, Negotiations.
3 0

EM 502 Seminar
NC NC
 

EM 500 Graduation Project

 

NC

 

NC

     
     
     
EM 568 Business Ethics, Negotiations.    
Akademik
Yıl ve

Kurum

Dönem Dersin Adı Haftalık Saati
Teorik Uygulama
2014 - 2015

IYTE ENG.

MANAGEMENT

 

 

 

 

2014 - 2015

IYTE ENG.

MANAGEMENT

Güz
EM 568 Business Ethics, Negotiations.
3 0

EM 502 Seminar
NC NC

 

EM 500 Graduation Project

 

NC

 

NC

     
     
     
     
 

 

 

Bahar

 

 

 


EM 568 Business Ethics, Negotiations.
3 0

EM 502 Seminar
NC NC
 

EM 500 Graduation Project

 

NC

 

NC

     
     
     
---------------------------------------------------------------    
 
 18. İlgi Alanları

   ***

Su Altı Aletli Dalış. (Scuba Diving - PADI Certification, U.S.A.)

      

 

   ***

Eskrim.

      

   *** Martial Arts:
  (Black Belt - 2. Dan, Certified Instructor, International Dragon Fighting Arts Tae Kwon Do Association, U.S.A.).
  (Black Belt *** Karate *** Certified Instructor, World Sikaran Brotherhood of the Philippines)

      

 

  [ ders programı ]
   *** Binicilik.

      

 

  Dağcılık

 ***

 

ELBRUS - CAUCASIA

 

 

HASH HARRIERS CLUB MOUNTAIN WALK IN RIYADH - SAUDI ARABIA

 

 

EDGE OF THE WORLD  RIYADH - SAUDI ARABIA

THE PLACE I LIKE BEST IN NEJD DESERT

 

EDGE OF THE LIFE - SOMEWHERE ELSE LOST IN MEMORIES

 

     

 

                                              

           

 

 

 
 

Ücretsiz Adobe Acrobat Reader programını buradan indirebilirsiniz.
Ücretsiz Microsoft PowerPoint Viewer programını buradan indirebilirsiniz.

Güncelleme tarihi : 11 11 2021